Vi har mer än 20 års erfarenhet av SaaS, Software As A Serviece, och PDA, Personal Digital Assistent. PDA:er har länge använts av större företag och idag finns de tillgängliga även för småföretagare - till rimliga priser dessutom. De kallas också "Smartphones". 

Vi tror på ärlighet, noggrannhet och långsiktighet. Våra kunder vill vi ha kvar - länge.